city arena

Od tohoto momentu môžete získať rozvoz jedál v Trnave za 0,50 Eur + krabica 0,40 Eur.

Donáška v rámci OC Arena v Trnave je zadarmo!