city arena

Od tohoto momentu môžete získať rozvoz jedál v Trnave za 0,50 Eur.